Jaarplan 2024

Randvoorwaarwaardelijke ambitie: Robuust Ecosysteem

Ambitie: Greenport West-Holland blijft koploper in product- en procesvernieuwing tuinbouw. Toegang bieden tot kennisdragers + vergroten bereidheid kennis te delen.

De belangrijkste resultaten in 2020:

  • Vergroten van het netwerk van de Greenport, onder meer door nieuwe partners en Greenboard-leden (o.a. The Hague Security Delta, gemeente Ridderkerk)
  • Samenwerking Greenports Nederland en Crisisorganisatie Corona Tuinbouw
  • Afstemming ambities met samenwerkingspartners en (regionale) stakeholders

 

Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Het doel van de week is innovatie te versterken, kennis te delen en vooral ook om te genieten van gezonde voeding.Pin It on Pinterest