Jaarplan 2024
Strategische gebiedsontwikkeling

Toekomstgerichte Integrale Gebiedsontwikkeling

Het regionale tuinbouwcluster is in ontwikkeling. Lag vroeger de focus op teeltoptimalisatie en marktpenetratie, tegenwoordig is er een verbreding naar nieuwe markten, nieuwe producten en crossovers. Door dit te stimuleren verstevigt de Greenport niet alleen de regionale economie, maar ook de positie van de Greenport als centrum voor kennis.
De ambities van de Greenport zijn: behoud van productiezekerheid van veilige voeding en groen, verbinding met de stad op de thema’s gezondheid en geluk (Feeding and greening the mega-cities), het ontwikkelen van internationale hubs, het uitbouwen van de draaischijffunctie van de regio. [Lees verder]

Wat doet Greenport?

De economie van morgen wordt vandaag gemaakt. Daarom is de Greenport actief als het gaat om mede-creëren van die toekomst. We zijn betrokken bij tal van denktanks en uitvoeringsorganisaties.

Een voorbeeld daarvan is de Roadmap Next Economy. Dit is de routekaart naar de transitieopgaven voor een duurzame en toekomstbestendige economie voor de metropoolregio (MRDH). In het Regionaal Investeringsprogramma hebben veel Greenportprojecten een plaats gekregen. De samenwerking op de thema’s Herstructurering, Energie en Logistiek met de coalitie HOT maken ook onderdeel uit van de Strategische gebiedsontwikkeling.

Ambitie

De economie van morgen wordt vandaag gemaakt. Daarom is Greenport actief als het gaat om mede-creeëren van die toekomst. We zijn betrokken bij tal van denktanks en uitvoerings-organisaties.

 

Projecten

 • Versnellen van modernisering (o.a. samenwerking HOT voor gehele Greenport West-Holland)
 • Ontwikkeling Nieuw Reijerwaard
 • Herontwikkeling Groot Handelsmarkt Spaanse Polder
 • Impulsagenda Greenport 3.0 – Greenport regio belang op landelijke agenda

Ambassadeurs triple helix:

Overheden: Adri Bom-Lemstra (Glastuinbouw Nederland)
Kennis & Onderwijs:
Ondernemers:

 

Ambassadeur aan het woord

Adri Bom-Lemstra

Adri Bom-Lemstra

Voorzitter Glastuinbouw Nederland

Adri over duurzame gebiedsontwikkeling:

De modernisering van de glastuinbouw staat voor de provincie Zuid-Holland hoog op de agenda. Met de energietransitie en een veranderende markt zullen we het in de Greenports echt anders en beter moeten gaan doen. Bedrijfsleven voorop, maar samen met overheden en kennisinstellingen. De komende periode dus stevig de schouders eronder om deze economische topsector niet alleen te behouden, maar ook te versterken. Dat is niet alleen nodig, het is ook mogelijk. U kunt op mij rekenen!

Ambitie
 

 • De 5 hoofdlijnen staan ten dienste van het concretiseren van de strategie verdiencapaciteit van de Greenport:
  1. Behoud productie zekerheid van veilig voedsel & groen. Greenport West-Holland voor de stad door ‘Meer met Minder’ per m2;
  2. Uitbouw hiervan doordat voedsel en groen bijdragen aan gezondheid en welbevinden;
  3. Uitbouwen hiervan in nieuwe internationale hubs;
  4. Uitbouw draaischijffunctie met mainports door export (o.a. Greenport West-Holland producten & importstromen;
  5. Ondersteunend internationaal kenniscentrum.

 

Resultaat
 

In 2030 is Greenport West-Holland, het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld.

Het internationale knooppunt voor technologische en businessinnovatie in de tuinbouw.

Samenwerking in de ‘gouden driehoek’ bedrijfsleven – overheden – kennisinstellingen versnelt de innovatie.

Sterke, duurzame en leefbare tuinbouwsector, die economisch en maatschappelijk succesvol is.

 

Coördinator

Anouk Schönau

Anouk Schönau

Themacoördinator Ambitie 6. Toekomstgerichte Integrale gebiedsontwikkeling

Recente berichten Strategische Gebiedsontwikkeling

In 2020 is 750 hectare van het teeltareaal in Greenport gemoderniseerd.Pin It on Pinterest